Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Yhteiset palvelut tukevat tutkimusta

Lynet-yhteistyö tutkimusta tukevissa palveluissa tuo synergiaetuja ja kustannussäästöjä sekä mahdollistaa toisilta oppimisen. Tukipalveluita ovat mm. laboratoriopalvelut, osaamisen kehittäminen, tietopalvelut ja hanketoiminnan tuki. Vertaisverkostoissa oman alansa asiantuntijat jakavat kokemuksiaan ja kehittävät uusia toimintamalleja. Tukipalveluissa tehtävää yhteistyötä esitellään tarkemmin vasemman sivupalkin linkeissä.

Yhteisetpalvelut kasviobiotekniikka kuva VTT
Kasvibiotekniikka. © Kuva VTT Oy
 
Julkaistu 27.1.2016 klo 13.56, päivitetty 29.2.2016 klo 13.32