Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Tutkimukseen vaikuttavuutta yhteistyöllä

Yhteiskunnan ongelmat eivät tunne tieteiden välisiä rajoja. Siksi Lynet toimii poikkitieteellisesti, verkostomaisesti ja läheisessä yhteistyössä tutkimuksen hyödyntäjien kanssa.

Lynet pureutuu ajankohtaisiin aiheisiin ja tuo tutkijat yhteen etsimään ratkaisuja niin poliittiseen päätöksenteon kuin elinkeinoelämän tarpeisiin. Lynet vaikuttaa kannanotoillaan, lausunnoillaan ja työryhmien jäsenyyksien kautta kansalliseen ja kansainväliseen tutkimus- ja tiedepolitiikkaan.

Seminaari
 

Tutkimusyhteistyö on monipuolista: työpajoja, yhteishankkeita, tutkimusohjelmia ja seminaareja. Eri alojen osaamista yhdistetään ja ajatteluun haetaan tuoreita näkökulmia ideointipajoissa. Näin luodaan pohjaa yhteisiin hankehakuihin tai ajankohtaisten julkaisujen valmisteluun. Määräaikaiset tutkimusohjelmat kokoavat ja kehittävät laitosten osaamista pitkäjänteisesti. Työpajoihin ja tutkimusohjelmiin voi osallistua myös muita toimijoita.

Lynet-organisaatioiden tutkimushankkeet löytyvät Hankehaavi-palvelusta. Tutkimustuloksia julkaistaan tieteellisinä artikkeleina, tutkimusraportteina, yleisartikkeleina, oppaina tai Policy Briefeinä. Lynet-osaamista hyödynnetään laajasti hankkeissa.

Esimerkkejä hankkeista

Julkaistu 27.1.2016 klo 13.06, päivitetty 16.5.2016 klo 10.35