Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Alueellinen yhteistyö

Lynet-organisaatioilla on toimipisteitä useilla paikkakunnilla ympäri Suomen. Yliopistopaikkakunnilla yhteistyötä keskitetään tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteisille kampus-alueille. Tällä hetkellä Lynet-organisaatiot toimivat kolmella paikkakunnalla yhteisissä tiloissa kampusalueella: Oulussa, Joensuussa ja Jyväskylässä. Yhteiset toimitilat ja kampukset edistävät tutkijoiden ja tieteenalojen välistä kanssakäymistä.

Lynet_kyltteja_oulu_556x220px
 

Oulussa yhteistyöllä pitkät perinteet

Oulun yliopiston kanssa Lynet on käynnistänyt yhteisen toimintaohjelman, jossa ratkotaan pohjoisia ja arktisia ympäristö- ja luonnonvara-alan tutkimuskysymyksiä sekä edistetään tutkijakoulutusta ja tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäyttöä. Toiminta perustuu jo vuosituhannen vaihteessa aloitettuun NorNet-verkostoyhteistyöhön.

Linnanmaan kampukselle on muodostunut Luken ja SYKEn toimitilat yliopistoon yhdistävä Ympäristötietotalo. Samalla kampuksella toimivat myös VTT ja Evira.

 

Yliopistojen kanssa monipuolista yhteistyötä

Tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyö luonnonvara- ja ympäristöalalla on monimuotoista. Yhteisten tutkimusteemojen edistämiseen ja tutkimusryhmien vahvistamiseen perustettuja yhteisprofessuureja Lynet-organisaatioiden ja eri yliopistojen kanssa on noin 30.

Yliopistoyhteistyö edistää tutkijanuran ja osaamisen kehittämistä. Lynet-organisaatioiden tutkijoita on mukana yliopistojen tohtorikoulutusohjelmissa ja useat tutkijat antavat myös opetusta yliopistoilla. Tutkijayhteistyö alkaa näin jo usein opinnäytetyövaiheessa johtaen parhaimmillaan tutkimushankkeiden, väitöskirjojen ja yhteisjulkaisujen kautta yhteisiin tutkimusryhmiin ja pitkäaikaiseen tutkimus- ja koulutusyhteistyöhön.

Laadukkaita yhteishankkeita ja uusia tutkimuksellisia avauksia saadaan Lynet-organisaatioiden mittavia seuranta- ja tietoaineistojen hyödyntämällä. Yliopistokampusalueille sijoittumisella voidaan saavuttaa synergiahyötyjä myös laboratorio- ja tukipalvelutoiminnoissa.

 

Julkaistu 27.1.2016 klo 13.15, päivitetty 26.2.2016 klo 9.58