Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Ravinteiden kierrätyksen nykytila ja suositukset ohjauskeinojen kehittämiseksi

Ravinteiden kierrätys on nostettu pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa keskeiseksi kehittämiskohteeksi osana kiertotalouden ja vesistöjen tilan parantamisen tavoitteita. Ravinteiden kierrätyksen edistymistä Suomessa seuraavan ns. Raki-seurantaryhmän vision mukaan vuonna 2030 ”Ravinteiden kierrätyksessä on tapahtunut läpimurto, päästöt ympäristöön ovat pienet ja ravinteet kiertävät tehokkaasti. Vesistöihin karanneita ravinteita palautetaan kiertoon ja tuontiravinteiden määrä on pieni. Ravinteiden kierrätys on synnyttänyt uutta liiketoimintaa.” Tavoitteisiin nähden ravinteet eivät kuitenkaan tällä hetkellä kierrä tarpeeksi tehokkaasti.

Ympäristöministeriö ja maa-ja metsätalousministeriö tilasivat Lynetiltä taustaselvityksen fosforin ja typen  kierrätyksen nykytilanteesta Suomessa. Lisäksi tutkijoiden toivottiin ehdottavan toimenpiteitä ohjauskeinojen kehittämiseksi. Selvityksen toteutti joukko alan asiantuntijoita Luonnonvarakeskuksesta, Suomen ympäristökeskuksesta, Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.

Raportti, siihen pohjautuva politiikkasuositus ja muuta aiheeseen liittyvää materiaalia on saatavilla  alla olevien linkkien takaa.

Lisätietoja

Sanna Marttinen, pääsihteeri, Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä LYNET, etunimi.sukunimi@luke.fi, puh. 0295 326 356

 

Julkaistu 28.9.2017 klo 11.13, päivitetty 28.9.2017 klo 12.24