Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Metsien monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen hankekoordinaatio ja METSOn tuki 2017-2020

Metsien monimuotoisuusohjelma METSOn tavoitteena on osaltaan pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys vuoteen 2025 mennessä. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) ja ympäristöministeriö (YM) toteuttavat ohjelmaa yhteistyönä valtioneuvoston vuonna 2014 uudistaman periaatepäätöksen mukaisesti. Ohjelma on ollut käynnissä vuodesta 2008. Tavoitteisiin pyritään ohjelman 14 toimenpiteen avulla, joihin lukeutuu myös tietopohjan parantaminen tutkimus- ja kehittämishankkeiden avulla.

METSO-ohjelmaa tukevaa tutkimusta tehdään pääasiassa yliopistoissa, eri tutkimuslaitoksissa ja Luonnontieteellisessä keskusmuseossa. Tutkimushankkeissa mm. selvitetään huonosti tunnettua metsälajistoa, luonnon monimuotoisuuden erilaisia turvaamiskeinoja ja seurataan METSOn etenemistä. Lisäksi METSOa kehitetään valtakunnallisissa luonnonhoidon kehittämishankkeissa ja yhteistoimintaverkostoissa yhdessä ohjelmaa toteuttavien viranomaisten, metsäalan toimijoiden ja metsänomistajien kanssa.

Lynet on toteuttanut METSO-ohjelmaan liittyvien METSOn tutkimus- ja kehittämishankkeiden koordinointia, seurantaa ja tiedon käytäntöön vientiä vuodesta 2011 saakka.

Koordinaattorina toimii Saija Kuusela, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1647, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

Tutustu METSO-ohjelmassa tehtävään tutkimukseen: http://www.metsonpolku.fi/fi-FI/Tutkimus

 

Julkaistu 31.5.2016 klo 14.43, päivitetty 20.2.2017 klo 16.15