Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Maatalouden ympäristövaikutusten tutkimusohjelma MATOn koordinaatio

Maatalouden ympäristövaikutusten tutkimusohjelma MATO on vuosille 2016 - 2020 ulottuva poikkitieteellinen tutkimusohjelma, jonka tavoitteena on edesauttaa maatalouden ympäristötavoitteiden toteutumista sekä luoda pohjaa tulevan rahoituskauden ympäristötavoitteiden toimien toteuttamiselle.

Tutkimuksen avulla tuotetaan ratkaisuja ongelmiin, jotka hankaloittavat ympäristötavoitteiden toteutumista sekä tunnistetaan uusia ratkaisumalleja. Lisäksi tutkimusohjelma tuottaa tietoa maaseutuohjelman arvioinnin tueksi. Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö toteuttavat tutkimusohjelmaa yhteistyössä.

 

Tutkimusohjelman teemoja ovat:

  1. Politiikkavaikutukset ja niiden yhteensovitus
  2. Tilatason toimien ympäristötehokkuus sekä tilojen yhteistyömuodot ja niiden lisäarvo
  3. Tiedosta toimintaan
  4. Maaperä – tuottavuuden ja ympäristövaikutusten ytimessä
  5. Kiertotalous – ruokajärjestelmä osana kiertotaloutta
  6. Uusiutuvat energialähteet – maaseudun ja maatilojen energiaomavaraisuuden rakennuspalikat, energiasäästön käyttämättömät mahdollisuudet
  7. Ekosysteemipalvelut – maataloustuotannon tärkeä ulottuvuus

Lynet koordinoi ohjelman toteuttamista ja edistää tutkimushankkeiden välistä vuoropuhelua. Koordinaatioon kuuluu vuosittaisesta rahoituksen hausta tiedottaminen, hankehakemusten teon tukeminen sekä ohjelman tuloksia esittelevän seminaaripäivän toteuttaminen vuosittain.

Koordinaattorina toimii erikoistutkija Mikko Kuussaari, Suomen ympäristökeskus. puh. 0295 251 331, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

MATO-ohjelman omat verkkosivut löydät täältä http://mmm.fi/mato

Ohjelmasta tietoa MMM:n verkkosivuilla.

 

Julkaistu 31.5.2016 klo 14.44, päivitetty 16.10.2017 klo 10.51