Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Sanna Marttinen: Mikä ihmeen NBS?

RSS
19.9.2016 Sanna Marttinen
SannaMarttinen_lynet_172px
Sanna Marttinen on Lynetin pääsihteeri. Hän koordinoi verkoston toimintaa ja yhdistää osaajia.

Viherkattoja, hulevesien hallintaa, maahanmuuttajien kotouttamista ja lääkärin reseptillä metsään. Kaikkea tätä ja paljon muuta kuuluu konseptiin, jota englanniksi kutsutaan nimellä nature based solutions (NBS). Vakiintunutta suomenkielistä käännöstä ei vielä ole – käytetään tässä kirjoituksessa nimityksenä vaikkapa luontoon perustuvat ratkaisut.

Luontoon perustuville ratkaisuille ei ole yksiselitteistä määritelmää. Lähtökohtaisesti tässä toimintamallissa yhteiskunnallisia ongelmia pyritään ratkaisemaan keinoilla, jotka mukailevat ja jäljittelevät luonnon itsensä prosesseja ja toimintoja. Ratkaisut ovat sellaisia, joista hyötyy sekä luonto että ihminen.

Tekniseltä tasoltaan ratkaisut voivat olla moninaisia. Ratkaisu voi olla luonteeltaan luontoympäristön toiminnan ylläpitoa, kuten merialueen biodiversiteetin suojelu niin, että samalla edistetään kalastuselinkeinolle tärkeiden lajien elinvoimaisuutta. Toisaalta luontoon pohjautuva ratkaisu voi olla täysin ihmisen rakentama ekosysteemi, kuten kaupunkien viherkatot, jotka viilentävät rakennusta ja puhdistavat kaupunki-ilmaa. 

Monta ääntä, yksi termi

Luonnonvara- ja ympäristöalan tutkijoille ajatus luonnon ja ihmisen tarpeiden yhteensovittamisesta ei luonnollisesti ole uusi, joten NBS saa helposti uuden muotitermin leiman. Termin käyttöönottoa ovatkin tiedemiesten sijaan ajaneet käytännön toimijat, kuten Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto (IUCN) ja politiikan toimijat, erityisesti EU-komissio. Luontoon pohjautuvat ratkaisut –termin toivotaan olevan helposti ymmärrettävä myös tiedemaailman ulkopuolella, kuten talouden, politiikan, koulutuksen ja käytännön toimijoille. Eri toimijoiden hyväksyntä toimintamallille on edellytys sille, että luontopohjaisilla ratkaisuilla saavutetaan systeemisiä muutoksia sektorikohtaisten sijaan.

Eri tahot lähestyvät luontoon pohjautuvia ratkaisuja eri näkökulmista. IUCN painottaa luonnon monimuotoisuuden ja paikallisten asuinyhteisöjen sujuvaa rinnakkaiseloa, kun taas EU-komissio näkee toimintatavassa mahdollisuuden ratkaista sosiaalisia ja taloudellisia haasteita luonnonvaroja ja ympäristöä kestävästi hyödyntäen.

EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa luontopohjaiset ratkaisut onkin nostettu näkyvään asemaan, mikä näkyy Horisontti 2020 -rahoitusohjelman tuoreissa papereissa. Siellä NBS on yhdistetty mm. innovatiivisten kaupunkien suunnitteluun, ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin, ympäristötuhojen torjuntaan sekä ilmastonmuutoksen hallintaan ja siihen sopeutumiseen.

Suomalaista näkökulmaa etsimässä

Suomessa luontopohjaiset ratkaisut –termi on ollut toistaiseksi vähässä käytössä, vaikka siihen liittyvää tutkimusta ja käytännön toimintaa toki tehdään. Lynetin tutkimuspäivässä 4.10. aihetta käsitellään laaja-alaisena kokonaisuutena uusimman tutkimustiedon ja käytännön esimerkkien avulla. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan ajankohtaisesta aiheesta.

Keskusteluun voit osallistua myös Facebookissa tai twitterissä tunnisteella #LuontoRatkaisut.

Sanna Marttinen

Puh. 0295 326 356, etunimi.sukunimi(at)luke.fi

Blogissa on hyödynnetty Eggermontin ym. julkaisua Nature-based Solutions: New Influence for Environmental Management and Research in Europe. GAIA 24/4 (2015): 243 – 248

Blogikirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä ne edusta Lynetin virallista kantaa.