Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Sanna Marttinen: Lynet luo voimaa verkostosta

RSS
28.2.2017 Sanna Marttinen
SannaMarttinen_lynet_172px
Sanna Marttinen on Lynetin pääsihteeri. Hän koordinoi verkoston toimintaa ja yhdistää osaajia.

Blogi on ajankohtaiskatsaus Lynetin toimintaan.

”Mitenkähän muut ovat asian hoitaneet” on ajatus, mistä moni viime vuoden Lynet-työpaja sai alkunsa. Resurssien jatkuvasti niukentuessa ovat verkostot entistä tärkeämpiä ideoiden, tiedon- ja hyvien käytäntöjen vaihdon kanavia.

Tutkimusyhteistyössä Lynet pyrkii löytämään aiheita tutkimusalojen rajapinnoilta ja tarjoamaan tilaisuuksia uusien kontaktien löytämiseen. Viime vuoden tapahtumissa pohdittiin yhdessä mm. luontopohjaisia ratkaisuja, datan visualisointia, kansalaishavaintoja, ruokaa, ja paljon muuta. TEKES löysi Lynetistä kanavan tavoittaa miehittämättömien ilma-alusten hyödyntämistä pohtivia tutkijoita ja tuomaan heitä yhteiseen pöytään yritysten kanssa. Ministeriöt puolestaan lähestyivät Lynetiä, kun oli tarve koota tutkimuslaitoksissa hajallaan oleva tieto ravinteiden kierrätyksestä. Suurin osa tutkimusyhteistyön tarpeista nousee kuitenkin tutkijoiden päistä. Näistä toivoisin itse kuulevani useamminkin.

Osaaminen karttuu vertaisten parissa

Tutkimuksen tukipalvelut jakoivat osaamistaan aktiivisesti vertaisverkostoissaan. Tietopalveluiden asiantuntijat sparrasivat toisiaan mm. avoimen julkaisemisen edistämisessä ja tutkijatunnisteiden käyttöönotossa. Laboratoriojoukkio edisti vajaakäytössä olevien laitteiden yhteiskäyttöä ja projektitukihenkilöt tutustuivat toistensa toimintatapoihin. Tutkimustulosten kaupallistamisen käytäntöjä benchmarkattiin yhteisessä työpajassa. Moni työpajoista järjestettiin yhdessä sosiaali- ja terveysalan tutkimuslaitosten kanssa ja mukana oli myös yliopistojen edustajia.

Yhteiset koulutukset ovat olleet yksi näkyvimpiä yhteistyön muotoja koko Lynetin toiminnan ajan. Yhteistyö mahdollistaa sellaisten koulutusten tarjoamisen, mihin yksittäisillä laitoksilla ei olisi resursseja. Sisältöantinsa lisäksi koulutukset toimivat osallistujille tärkeinä verkostoitumisen tilaisuuksina.

Yhdessä yliopistojen kanssa

Infrastruktuuriyhteistyö harppasi tärkeän askeleen, kun Suomen Akatemia myönsi rahoituksen Lynetin Paikkatieto-ohjelman, yliopistojen ja CSC:n pitkäjänteisen yhteistyön tuloksena syntyneelle Avoin paikkatiedon infrastruktuuri - oGIIR –hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on kehittää kansallinen ympäristö-, luonnonvara- ja maankäyttötietojen paikkatietopohjainen palveluinfrastruktuuri tutkimuksen tarpeisiin.

Lynet edistää myös monenkeskistä yhteistyötä yliopistokampuksilla. Lynetillä ja Oulun yliopistolla on yhteinen toimintaohjelma, joka tunnettiin aiemmin NorNet-verkostona. Tutkimuslaitosten ja yliopiston tiivis yhteistyö Oulussa on poikinut useita tutkimushankkeita sekä koulutus- ym. yhteistyötä. Osa organisaatioista on sijoittunut yhteisiin tiloihin Ympäristötietotaloon Linnanmaan kampuksella ja toimivat yhteisessä Lynet-laboratoriossa.

Yhteinen ääni kuuluu paremmin

Keskeisiä tiede- ja tutkimuspolitiikkaan vaikuttamisen toimia vuonna 2016 olivat yhteiset kannanotot korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön edistämiseen sekä yliopistojen visioon tutkimusjärjestelmän tulevaisuudesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytiin keskustelua mm. tutkimuslaitosten tarpeista tieteelliselle laskennalle ja Suomen Akatemialle laadittiin Lynetin tutkijoiden yhteistyönä maaperä-aiheinen ohjelmaehdotus.

Lynetin pääviestintäkanava on yhteenliittymän nettisivut www.lynet.fi, jonne päivitetään tietoja yhteisistä tilaisuuksista ja Lynetin toiminnasta. Sivuilta löytyy myös Lynetin koulutuskalenteri.

Vuonna 2016 Lynetin muodostivat Evira, GTK, IL, Luke, MML, SYKE ja VTT. Osa näistä kuului myös Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä SOTERKOon. Päällekkäisyyksien karsimiseksi ja toiminnan tehostamiseksi selvitetään parhaillaan näiden verkostojen toimintojen yhdistämistä. Kolmantena mukaan tulisi tutkimuslaitosten johtajien neuvosto TUNEn toiminta. Uusi yhteenliittymä toimisi siten sekä poikkitieteellisen tutkimusyhteistyön edistämiseksi että parantaisi tutkimuslaitosten näkyvyyttä tutkimuspoliittisessa keskustelussa. Uuden yhteenliittymän perustamisesta tehtäneen päätös kevään kuluessa.

Tapaamisiin Lynetin tilaisuuksissa!

Sanna Marttinen

Puh. 0295 326 356, etunimi.sukunimi(at)luke.fi

Blogikirjoittajien näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä ne edusta Lynetin virallista kantaa.