Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Tulanetin seminaarissa tutkimus ja päätöksenteko löivät kättä päälle

Uutinen 12.12.2017 klo 12.00

”Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet syntyi ilman lainsäädäntöä, työryhmää tai selvitysmiestä. Yhdessä tunnistettu tavoite ja tahto riittivät.” Näin iloitsi Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio aloituspuheessaan Suomi100 - Tiedolla päätöksiä Suomen hyväksi –seminaarissa Eduskunnan Pikkuparlamentissa. Tilaisuus oli lähtölaukaus tutkimuslaitosten uudelle yhteistyöverkostolle.

Keinoja paikata rikki mennyt vuoropuhelu tutkitun tiedon ja päätöksenteon välillä pohti Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. Avainasemaan hän nosti tiedon tuottajien, päättäjien ja päätösten toimeenpanijoiden verkostot ja niiden johtamisen.

Käytännön esimerkkejä tutkimuslaitosten työstä yhteiskunnan ongelmien ratkaisuissa esiteltiin pääjohtajien ja tiedon hyödyntäjien haastatteluissa.  Tilaisuudessa saatiin kuulla, miten olemme varautuneet ilmastonmuutoksen myötä lisääntyviin tulviin, ja miten saamme parhaan hyödyn irti luonnonvaroistamme. Kuulimme myös miten tutkimuksen, päätöksenteon ja valvonnan yhteispelillä Suomessa on onnistuttu säilyttämään antibioottien teho hyvänä. Energia- ja ilmastostrategian laadinta puolestaan oli esillä esimerkkinä hallinnonalarajat ylittävästä tutkimustiedon hyödyntämisestä päätöksenteossa.

Panelistien valitsemat symboliset kuvat kirvoittivat hauskan ja ajatuksia herättävän keskustelun tiedon, tunteiden ja yhteistyön mahdollisuuksista tulevaisuuden päätöksenteossa.

Tulanetin seminaari oli hieno aloitus Suomen itsenäisyyden juhlaviikolle. Satapäisen yleisön usko tutkitun tiedon asemaan ja aidon yhteistyön voimaan päätöksenteossa oli vahva. Pisteenä iin päälle moni pääsi tilaisuudessa maistamaan ensimmäiset sirkkaruokansa.

Lue lisää tilaisuuden herättämiä mietteitä blogista

Tiedon ja päätösten vuoropuhelu on rikki, mutta meillä on keinot korjata se

andre
paneeli 268px
Matti ja Juhani
Sirkkaruoka 268px

 

Tulanet-yhteenliittymän muodostavat Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Geologian tutkimuskeskus (GTK), Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus (Luke), Maanmittauslaitos (MML), Suomen ympäristökeskus SYKE, Säteilyturvakeskus (STUK), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos (TTL).