Tietopalvelut

Yhteenliittymän tehtävänä on (asetus 797/2009):
 • tehostaa luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvän tiedon ja tutkimusaineistojen hallintaa, edistää valtion tietovarantojen käyttöä sekä kehittää luonnonvaroja ja ympäristöä koskevaa tilastotuotantoa;
 • koordinoida yhteisiä tutkimuksen tuki- ja infrastruktuuripalveluja; sekä
 • edistää luonnonvara- ja ympäristöalan tutkimuslaitosten, yliopistojen, yliopistokeskusten ja ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä sekä toimijoiden kotimaista ja kansainvälistä verkostoitumista.
 • Sirpa Suonpää,  Luke (pj)
 • Marita Portin, MML
 • Eija Tammisalpa, Evira
 • Elisa Paavilainen, SYKE
 • Liisa Siipilehto, HY/Viikin kampuskirjasto
 • Tuula Hämäläinen, VTT
 • Esko Puheloinen, IL
 • Mikko Eklund, GTK